Mnohé části těla nevnímáme do té doby, než se objeví jejich bolest. Nejinak je to i s čelistním kloubem. Co je čelistní kloub a co znamená jeho bolest?

Čelistní kloub

Čelistní kloub je tvořený kloubní jamkou umístěnou na spodině lebeční a kloubní hlavicí, která je součástí dolní čelisti. Na jeho funkci se podílí i vazy a žvýkací svaly.

Díky čelistnímu kloubu je možné pohybovat čelistí dopředu, dozadu a do stran. Umožňuje nám také otevírání a zavírání úst.

Čelistní klouby jsou párové a patří mezi nejvytíženější klouby lidského organismu. Využíváme je při jídle, mluvení i mimice.

Příčiny bolesti čelistního kloubu

Mezi příčiny způsobující bolest čelistního kloubu patří:

  • zánět čelistního kloubu: Může být bakteriální či nebakteriální, který vzniká přetížením kloubů. Při zánětu má pacient kromě bolesti i problémy s otevíráním úst. Infekce se může dostat do kloubu z okolních ložisek.
  • dislokace čelistního kloubu: Disk se dostane mimo svou fyziologickou polohu. Pacient potom cítí bolest při otevírání úst a často se objevuje i lupavý zvuk při pohybu kloubu. To, jak kloub překonává překážku.
  • degenerativní změny čelistního kloubu: Odolnost chrupavky se stává menší a tím se deformuje povrch čelistního kloubu. I tento stav se projevuje omezením při otevírání úst. Degenerativní změny představují artrózu, která postihuje různé klouby.
  • mimokloubní onemocnění: Bolest čelistního kloubu nevychází ze samotného kloubu, ale z jeho okolí struktur. Může jít o bolest žvýkacích svalů, vazů či žláz, ale také se může jednat o zánět trojklaného nervu. Příčin může být i více.