Krev v moči by měla být vždy znamením, že není něco v pořádku. Příčiny mohou být různé, a proto kvůli určení diagnózy je nutné vyhledat lékaře.

Krev v moči

Krev v moči odborně nazýváme hematurii. Vzniká průnikem krve do moči v různých úsecích močových cest, přičemž krev v moči může být nejen viditelná prostým okem, ale objevuje se i mikrohematurie. Tou okem nerozpoznáte a odhalí ji pouze laboratorní vyšetření krve. Další příznaky se odvíjí od konkrétního problému. Pokud se objevuje při močení bolest, často jde o nějakou infekci.

Příčiny krve v moči

Krev v moči se může objevit z různých příčin. Mezi ně patří:

  • snížená srážlivost krve: Při snížené srážlivosti krve se může dostat do močových cest v jejich různých částech. Řeší se podle příčiny snížené srážlivosti krve. Mohou mezi ně patřit vrozené nemoci (hemofilie, Von Willebrandova choroba), léky na ředění krve atd.
  • močové infekce: Jde-li o infekci dolních cest močových, projevuje se kromě přítomnosti krve i řezavými bolestmi při močení a častějším močením. To je typické především u zánětu močového měchýře. Vážná je infekce ledvin. Je pro ni typická vysoká teplota a v krajních případech může skončit i smrtí.
  • močové kameny: Mohou poranit stěny močových cest a na základě toho může dojít ke krvácení do moči. Močové kameny jsou často i příčinou prudkých záchvatovitých bolestí.
  • rakovina: Krev v moči se objevuje u rakoviny ledvin, močového měchýře či prostaty. Problémem je, že se dlouhou dobu projevuje občasným nálezem krve v moči, což je důvod, proč tento příznak mnozí podceňují.
  • poranění močového měchýře: Týká se různých úrazů a nehod. Kromě močového měchýře mohou být poraněné i jiné části močových cest.
  • další příčiny: Patří sem gynekologická krev či glomerulonefritidy (nemoci postihující glomeruly v ledvinách).