Bílé krvinky mají v našem těle svou důležitou funkci a i jejich počet napovídá, jestli je vše s naším zdravotním stavem v pořádku? A co když má někdo málo bílých krvinek. Co to znamená?

Bílé krvinky

Bílé krvinky (leukocyty) jsou buňky tvořící jednu ze složek krve. Krev kromě bílých krvinek obsahuje také červené krvinky, krevní destičky a plazmu.

Hlavní funkcí leukocytů je zprostředkování imunitních reakcí. Pomáhají nám bojovat proti různým onemocněním.

V krvi máme více typů bílých krvinek. Obecně je dělíme na granulocyty (neutrofilní, eozinofilní a bazofilní) a na agranulocyty (lymfocyty a monocyty).

Nedostatek bílých krvinek

Nedostatek bílých krvinek neboli leukopenie představuje pokles počtu bílých krvinek v krvi pod 4 500 na mikrolitr krve. Optimální rozmezí je tedy od 4 500 do 10 000 na mikrolitr krve.

Nedostatek bílých krvinek může mít různé příčiny. Bohužel i některé léky mají vliv na úbytek bílých krvinek. Sem patří především léčba chemoterapií a radioterapií. Proto jsou onkologičtí pacienti náchylnější k různým nemocem. Léčba jim „nabourává“ imunitní systém. Pokles bílých krvinek byl zaznamenán i při užívání některých jiných léků. Nedostatek bílých krvinek je také typické pro onemocnění kostní dřeně.

Mezi další příčiny nedostatku bílých krvinek patří malárie, nedostatek mědi a zinku, zvýšená aktivita sleziny, toxické sloučeniny atd.

Nadbytek bílých krvinek

Její nejčastější příčinou je infekce. Zvýší se počet bílých krvinek, aby tělo mohlo bojovat s infekcí. Dalšími příčinami leukocytózy jsou alergie, nádorová onemocnění, poškození tkání, různé autoimunitní choroby či leukémie. Leukémie je označení pro nádorové onemocnění vznikající rakovinovým bujení tkáně, ze které se tvoří bílé krvinky.