Nádorové onemocnění se dá odhalit různými zobrazovacími metodami používanými v medicíně. Kromě toho na ně také poukážou vyšší onkologické markry. Co je to vlastně za hodnoty?

Onkologické markry

Onkologické markry (nebo také nádorové markry) přestavují látky, které mohou do těla vylučovat nádorové buňky. O tom, do jaké míry se onkologické markry dostávají do těla, rozhodují různé faktory, mimo jiné i typ nádoru. Nevyužívají se například u nádorů krvetvorby, protože u něj neexistuje žádný specifický markr. Celkově nejsou markry optimální pro prvotní diagnózu. Výjimku tvoří pouze nádor prostaty – díky specifickému antigen PSA.

Vyšetření tohoto parametru probíhá tedy u pacientů s podezřením na nádor. Ovšem jejich nepřítomnost nemusí nutně znamenat, že v těle není žádný nádor. Proto nejde o jedinou metodu vyšetření.

Hodnota onkologických markrů se více uplatňuje při sledování průběhu onemocnění.  Vypovídá rovněž o tom, jak účinně zabírá léčba. Pomáhá zachytit relaps onemocnění a pomocí markrů mohou přijít lékaři i na to, zda operativní odstranění nádoru bylo úspěšné či jestli nějaká část nádoru zůstala v těle pacienta.

Příčiny vyšších onkologických marker

Jak je z výše uvedeného patrné, vyšší onkologické markry poukazují na nádorové onemocnění v organismu pacienta.

Někdy se však jejich zvýšená hodnota objevuje i u nenádorových onemocnění. Může jít o nezhoubné nádory, ale také jejich hodnota může vzrůst u zánětlivých onemocnění. Falešné zvýšení se může objevit i v těhotenství, při poruchách ledvin atd.