Pokud nám bude chladno, budeme se nejspíš třást po celém těle a nepřekvapí nás to. Jenže co, když někdo třese hlavou, aniž by k tomu měl nějaký zjevný důvod? Jaké mohou být příčiny?

O třesu hlavy

Obecně třes v medicíně označujeme jako tremor. Jedná se o mimovolní pohyby, které se netýkají jen hlavy, ale často také horních a dolních končetin či trupu.

Třes hlavy a celkově tremor má obvykle neurologickou příčinu. Nějakým způsobem je v tomto případě postižena mozková část ovládající pohyby svalstva.

Má-li pacient problém s třesem, měl by určitě navštívit lékaře, který diagnostikuje jeho příčinou. Lékař v rámci diagnostiky zjišťuje, jestli třes probíhá při chůzi či v klidové fázi, jaké jsou další příznaky atd. Provádí také krevní testy a obvykle různá neurologická vyšetření – EEG, magnetickou rezonanci č CT.

Příčiny třesu hlavy

Příčiny třesu hlavy mohou být rozmanité. Uveďme si alespoň některé:

  • hypoglykemický stav: Jde o patologický pokles glykemie. Kromě třesu se projevuje slabostí, bolestí hlavy, studeným potem, pocitem hladu atd.
  • otrava: Může jít o otravu alkoholem či jinými jedy, třeba otrava rtutí.
  • některé léky a další látky: Třes hlavy se objevuje, především když se to s nimi přežene. Patří sem například kofein, amfetaminy či kortikosteroidy.
  • traumatické poranění mozku: Záleží na vážnosti poškození mozku. Tremor se obvykle objevuje u středně těžkého poranění. Dále se projevuje takové zranění poruchami rovnováhy a motoriky, ztrátou vědomí, změnou osobnosti, záchvaty, nezřetelným mluveným projevem atd.
  • Parkinsonova choroba: Tremor se zpravidla objevuje u horních a dolních končetin. Z dalších projevů této nemoci může být ztížený začátek prohybu, lesklý obličej daný zvýšeným vylučováním z kožních potních žláz, obtíže při oblékání, chůze v trvalém předklonu, zpomalené pohyby atd.
  • další příčiny: Z dalších příčin třesu hlavy či jiné části těla si můžeme uvést roztroušenou sklerózu, mrtvici atd.