Epilepsie patří ke známějším onemocněním. Ovšem mnoho lidí má pouze kusé informace o této nemoci. Co je vlastně epilepsie a jaké jsou její příčiny vzniku?

O epilepsii

Epilepsie představuje neurologické onemocnění. Jde o záchvatovité onemocnění mozku. Záchvaty se projevují záškuby, křečemi, pocity brnění. Objevují se také vize záblesků, poruchy periferního vidění, výpadky zrakového pole, sluchovými a čichovými halucinacemi atd. Rozlišujeme primární a sekundární epilepsii. Primární je vrozená, získaná vzniká na základě úrazu hlavy, blokády páteře, nádorů, infekce atd.

Pro diagnostiku je nutné znát přesnou podobu záchvatů a anamnézu zaměřenou na výskyt onemocnění v rodině. Diagnóza je potvrzená EEG a dalšími vyšetřovacími metodami.

Léčba epilepsie může spočívat v režimových opatřeních, podávání antiepileptik (preventivně či jen při záchvatu). Při vážných potížích se přistupuje k chirurgické léčbě.

Epilepsii můžeme dělit do několika skupin. Jsou jimi jednoduché parciální záchvaty, komplexní parciální záchvaty, generalizovaný záchvat bez křečí a generalizovaný záchvat s křečemi.

Příčiny epilepsie

Epilepsie může mít vrozené dispozice. Mezi další rizikové faktory patří infekce, toxické látky, kouření a alkohol v těhotenství. Spustit ji také může silné vyčerpání organismu, nedostatek kyslíku, úrazy hlavy, ale i záněty či nádory mozku. Mezi spouštěče patří i vypjaté emoční a stresové situace. Ukazuje se, že riziko vzniku epilepsie mohou podpořit také některé léky, především antipsychotika, neuroleptika a některá imunisupresiva.

Příčiny epilepsie můžeme obecně dělit na:

  • symptomatické: Příčina je známá.
  • idiopatická: příčina není známá. Jde zpravidla o genetickou příčinu.
  • kryptogenní: Jde o neznámou příčinu, u které lékaři předpokládají, že má strukturální podklad, který bude teprve objevený.