Říká se, že když někomu hučí v uších, tak ho někdo pomlouvá. Opustíme však teď rovinu pověr a zaměříme se na to, co hučení v uších skutečně znamená a především na jeho příčiny.

Hučení v uších

Hučení v uších neboli tinitus či šelest v uších může být příznakem různých onemocnění. Jde o sluchový vjem nemající odpovídající zdroj z okolí. Hučení v uších v různých intervalech zeslabuje či zesiluje. Existují různé terapie, které se na tento problém soustředí. Hučení v uších čas od času potrápí mnoho lidí, ale někteří mají kvůli tomuto onemocnění takové stavy, že nejsou schopni každodenní pracovní činnosti.

Příčiny hučení v uších

Příčiny hučení v uších jsou rozmanité. Těmi nejčastějšími jsou:

  • působení hluku: Hučení v uších se objevuje po jednorázovém silném hluku (např. střelba, hlasitý koncert), ale i při dlouhodobém hluku způsobeným posloucháním hlučné hudby či prací v hlučném prostředí. Na vině může být i úraz.
  • infekce: Objevuje se především při zánětu středního ucha či zánětu nosohltanu. Po odeznění zánětu, zmizí i hučení v uších.
  • problémy s krevním tlakem: Hučení uší se objevuje u vysokého i nízkého krevního tlaku. Pojí se i s dalšími příznaky. Tinitus je častý i při ateroskleróze.
  • nedostatek minerálů či vitamínů: Hučení uší způsobuje především nedostatek vápníku či vitaminu B12.
  • léky: Riziková jsou v tomto ohledu hlavně některá antibiotika, ale také diuretika či antihistaminika.
  • nádor: Jde o nádor, který vychází ze sluchového nervu.
  • Menierova choroba: Způsobuje ji endolymfatický hydropsem. Jeho působením dochází k přechodnému postižení funkce vnitřního ucha. Kromě šelesti a hučení se pojí i s nedoslýchavostí a točivou závratí.
  • další příčiny: Mohou jimi být dlouhodobé vypětí, stres, cukrovka, rakovina mozku atd.