MRSA – slovo, jež laikům, kteří s podstatou toho, co znamená, nepřišli do kontaktu, možná nic neřekne. Že už jste bohužel zjistili, o jakou jde bakterii, protože ji vy nebo někdo ve vašem okolí má? Zajímá vás, jak se přenáší? Pojďme si ji přiblížit.

Co je MRSA

Jak už jsme si uvedli v úvodu, MRSA označuje bakterie, konkrétně jde o kmeny Staphylococcus aureus. Mezi širokou veřejností je znám překlad tohoto termínu – zlatý stafylokok.

Zlatý stafylokok sám o sobě nezpůsobuje žádné problémy. Má ho velká část populace, ale díky ochranným bariérám organismu se nedostane tam, kde by mohl škodit.. Nejčastěji se vyskytuje na nosní sliznici a na kůži. Pokud se však dostane přes tyto bariéry, způsobuje problémy.

Termínem MRSA však neoznačujeme všechny kmeny bakterie Staphylococcus aureus, ale pouze ty, které získaly rezistenci (odolnost) vůči antibiotiku meticilinu.

U kmenů MRSA jsou příznaky stejné jako obecně u zlatého stafylokoka. Jde o zánět sliznic a kůže, ale také může dojít k zánětů orgánů, kostí, svalů či k celkovému zánětu.

Více ohroženými jsou jedinci, kteří mají sníženou imunitu, otevřenou ránu, celkově vážný zdravotní stav, dlouhotrvající kožní onemocnění, ale také ti, kteří prodělali operaci či mají zavedený katr atd.

MRSA se léčí se antibiotiky. Na některá jsou sice už odolná, ale jsou ještě taková, na které MRSA reaguje. Na začátku 21. století se objevily kmeny VRSA, které jsou rezistentní i vůči dalším antibiotikům. Tyto kmeny se zatím objevují jen výjimečně.

Přenos onemocnění MRSA

Bakterie MRSA se šíří kožním kontaktem, ale také infikovanými předměty.  Důležité je třeba ohlídat šíření infekce MRSA v nemocničním prostředí. Pacienti jsou více oslabeni, a proto se u nich snadněji infekce šíří. Důležitou prevencí je dodržování základních hygienických pravidel. Pokud se objeví pacient s MRSA, je nutné ho izolovat na speciálně určeném pokoji.

Problémem je, že bakterie jsou poměrně hodně odolné, a tak je nutná skutečná důslednost při dodržování hygienických opatřeních.