Víte, co si představit pod pojmem laryngitida? Možná je vám bližší její český termín „zánět hrtanu“. Nejde o nějak vzácné onemocnění. Přiblížíme si, v čem spočívá, jaké jsou její příznaky, léčba a zda je nakažlivá.

O laryngitidě

Laryngitida představuje zánět hrtanu, tedy horního úseku dýchacích cest. Toto onemocnění můžeme dělit na akutní a chronickou formu. Chronický zánět hrtanu vzniká na základě vleklých zánětů, které postihují různé části dýchacích cest. Další příčinou chronických potíží může být přetěžování hlasivek, dlouhodobý pobyt v prašném či suchém prostředí, inhalace jedovatých par atd.

Laryngitida se projevuje suchým kašlem (poté vlhkým s vykašláváním hlenu), bolestmi v krku, potížemi s polykáním, zvýšenou teplotou, zvukovými fenomény při dýchání atd.

Má-li pacient tyt potíže, je nutné, aby navštívil lékaře, nejlépe na ORL. Ten provede vyšetření a stanoví léčbu. Obvykle spočívá v podávání léků tlumící suchý kašel a později těch, které usnadňují vykašlávání. Důležitý je i klid na lůžku, dostatečný pitný režim (teplé nápoje), obklady na krk a kuřáci by se měli vzdát alespoň po dobu nemoci svého zlozvyku.

Pokud by se zánět hrtanu neléčil, může se šířit dýchacími cestami, a jak jsme si výše uvedli, vleklé záněty mohou způsobit chronické potíže.

Prevencí onemocnění je nemít doma nadměrně teplo a suchu (větrejte a zvlhčujte vzduch), posilovat celkově imunitu a vyhýbat se prostředí, které dráždí dýchací cesty.

Je laryngitida nakažlivá?

Laryngitida je virového (častější příčina) či bakteriálního původu, takže nakažlivá je. Více ohroženi jsou jedinci se sníženou úrovní obranyschopnosti, ostatně jako u jiných infekcí. K přenosu dochází kapénkově. Nemoc se šíří z infikovaného jedince na někoho jiného pomocí drobných kapének slin, ale také může jít o nosní sekret či kapičky sputu při kašli.