Lipomy jsou samy o sobě neškodné, ale dokážou vyděsit. Nikdy bychom je neměli podceňovat. Pouze vyšetření potvrdí, zda skutečně nejde o zhoubné nádory. Proč vlastně lipomy vznikají?

O lipomech

Lipom neboli tuková bulka představuje nezhoubný nádor tvořený tukovou tkání. Je pod kůží pohyblivá, zpravidla roste pomalu a není bolestivá, alespoň v případě, když neutlačuje nervy či další důležité struktury.

Lipomy jsou neškodné, ale pouze na základě lékařského vyšetření lze potvrdit, že skutečně nejde o nádor. Lipom se sice může přeměnit ve zhoubný nádor, ale stává se to spíše výjimečně.

Lipomy se mohou objevit jako mnohočetné. V tomto případě rozlišujeme především Bannayanův Zonanaův syndrom, Cowdenův syndrom, Fröhlichův syndrom a Proteův syndrom.

Lipomy je možné odstranit chirurgicky, což je nenáročný ambulantní výkon. Někdy se nechávají, pokud nepřekáží, nejsou příliš velké a neutlačující okolní struktury.

Proč vznikají lipomy

A proč lipomy vůbec vznikají? Příčiny lipomů nejsou známy. Mohou se objevit každému a téměř na jakémkoliv místě na těle. Obecně platí, že vznik lipomů je do jisté míry ovlivněn genetickou dispozicí. Možná také hraje roli fyzická námaha daného místa či se mohou objevit po různých úrazech.

Uvádí se také, že problémy mohou být dány nedostatkem některých vitamínů, tekutin, omezených nasycených tuků atd. Do jisté míry tedy může pomoci i správná životospráva. Na druhou stranu není samospásná a neznamená to, že jejím striktním dodržováním předejdete jejich tvorbě, máte-li k ní předpoklady.

Jsou-li ještě další příčiny, které přispívají k tvoření tukových bulek, nebyly ještě objeveny.