Pravidelnou menstruaci bez jakýchkoliv výkyvů má pouze málo žen. Snad každá žena má zkušenost s opožděnou menstruací. Může mít celou řadů důvodů.

Nepravidelná menstruace

Nepravidelnou menstruací označujeme různé odchylky od běžného menstruačního cyklu. Patří sem změny intervalů mezi jednotlivými periodami, délky krvácení, množství ztracené krve atd. My se dále v popisu zaměříme na opožděnou menstruaci a její důvody.

Důvody opožděné menstruace

Důvodů opožděné menstruace je celá řada. Uveďme si ty nejčastější:

  • těhotenství: Pokud je zpoždění delší, je vhodné si udělat těhotenský test, který dnes již poměrně spolehlivě naší domněnku potvrdí či vyvrátí. Některé ženy mívají menstruaci i na začátku těhotenství.
  • stres: Budete-li ve špatném psychickém stavu, bude se váš organismus prvotně zaměřovat na udržení základních tělesných funkcí na úkor produkování hormonu. Na tuto potíž lze „předepsat“ pouze více relaxace a odpočinku.
  • počátek menopauzy: U starších žen může být předzvěstí blížící se menopauzy. Toto období nazýváme premenopauza a může se vyskytovat i několik let před úplným vymezením menstruace. Celkově se mění menstruační cyklus ženy.
  • váhová nerovnováha: Problémy mají dívky a ženy s nadváhou i podváhou. Oba váhové výkyvy mohou rozhodit tělo natolik, že žena přestane menstruovat pravidelně, nebo se menstruace vytratí úplně. Ztráta menstruace je běžná u anorektiček.
  • nemoc: Nemusí jít o vážnou nemoc. Menstruaci může zpozdit i obyčejná chřipka. Tělo dává svou sílu jinam. Po uzdravení se pravidelná menstruace vrátí, není-li jiný problém.
  • léky: Mohou mít různé vedlejší účinky a jedním z nich je i změna menstruačního cyklu. Týká se to hlavně pro tělo nešetrných léků, např. různých antibiotik.
  • nadměrné cvičení: Pokud sportu věnujete hodně času, může se stát, že se vám menstruace zpozdí, protože energie těla se soustředí na sportovní výkon a regeneraci organismu po něm.