Člověk by neměl vidět to, co neexistuje. Když se tak děje, nazýváme to halucinací. Co to je a proč vzniká: Přibližme si halucinace.

Co je halucinace

Halucinace je klamný vjem, jenž vzniká bez reálního podnětu a postihuje jedince v bdělém stavu. Člověk halucinace považuje za realitu. Pokud ví, že jde o klamný vjem, jedná se o pseudohalucinace.

Halucinace mohou souviset i s dalšími obtížemi, které se odvíjí od konkrétní příčiny jejich vzniku.

Halucinace mohou být zrakové, sluchové, čichové, chuťové, tělové, intrapsychické a inadekvátní. Kromě jejich klasifikace podle smyslového orgánu je ještě rozlišujeme podle složitosti, a to na elementární, komplexní a kombinované, kdy jde o halucinaci působící na více smyslu najednou.

Nezaměňujte halucinaci s iluzí, která se liší tím, že na rozdíl od halucinace na jedince působí nějaký podnět, je však chybně interpretován.

Příčiny halucinací

Konkrétní příčiny halucinací nejsou známy, ale pojďme si alespoň uvést, kdy se vyskytují:

  • velká únava a nedostatek spánku: Organismus potřebuje odpočinek pro regeneraci. Pokud se mu ho nedostává dlouhou dobu, může se projevovat různými halucinacemi.
  • léky s vedlejšími účinky: Některé léky mohou způsobovat halucinace. Tento vedlejší příznak by měl pacient hlásit svému lékaři.
  • návykové látky: Mnohé návykové látky způsobují halucinace. U LSD je to např. pestrobarevné vidění, ale objevují se i jiné halucinace.
  • psychické poruchy: Jde-li o tzv. pravé halucinace, jsou zpravidla známkou poruchy duševního stavu. Charakteristické jsou především pro schizofrenii, ale objevují se i u jiných psychotických poruch, afektivních poruch atd.
  • onemocnění s organickým podkladem v centrálním nervovém systému: Objevují se u nádorů, epilepsií, cévních postižení, neurodegenerativních změn atd.