Hustá krev se muže u lidí objevovat z různých příčin. Tento článek je zaměřen zejména na jednotlivé příčiny husté krve.