Máte vy, nebo někdo ve vašem okolí problémy se špatnou motorikou? Možných příčin těchto obtíží může být mnoho. Pojďme si přiblížit, co je vlastně motorika a jaké příčiny může mít její zhoršení.

Co je motorika

Motorika představuje souhrn lidských pohybových předpokladů. Je to proces řízený centrální nervovou soustavou a uskutečňuje se prostřednictvím pohybové soustavy.

Mezi hlavní znaky lidské motoriky patří vzpřímené držení těla a chůze, možnost odlišně hýbat s horními a dolními končetinami, schopnost správně a přesně uchopovat předměty, rozmanitost pohybů, lateralita (jsme-li leváci nebo praváci) a motorika je také spojená s řečí.

Motoriku je důležité rozvíjet od útlého dětství. Rozlišujeme rozvoj hrubé motoriky a rozvoj jemné motoriky. Jak už název napovídá, jemná motorika představuje přesné pohyby zaměřené na detail, například navlékání korálků, vztyčování prstů ze zavřené pěsti atd.

Příčiny špatné motoriky

Poruchy motoriky mohou být způsoben obrovským množstvím rozmanitých příčin. Mohou za nimi stát různé úrazy končetin, ale i jejich cévní, svalová či kloubní onemocnění. Dále problémy s motorikou způsobuje i poranění míchy, záněty, ale rovněž různé nádory, které nervy utlačují. Za potížemi s motorikou, především s tou jemnou, může stát třeba Parkinsonova nemoc či další onemocnění.

Poruchy motoriky jsou různě vážné. Někdy jsou nepatrné a občasné, jiné mohou člověka úplně paralyzovat.

Léčba poruchy motoriky se odvíjí od příčiny. Jak jsme si uvedli, jsou rozmanité, takže je třeba nejdříve určit, u jakého specialisty se pacient bude léčit.

Je třeba si uvědomit, že porucha motoriky je obecný symptom, takže diagnostika je možná jen doplněním dalších příznaků, a především na základě závěrů z různých vyšetření.