Nemůžete si užívat ticha, i když je okolo vás klid? Máte pocit šumění v hlavě či jiných zvukových vjemů? Co to znamená? Jaké jsou příčiny šumění v hlavě. Pojďme si tuto problematiku přiblížit.

Šumění v hlavě

Jako šumění v hlavě obvykle označujeme různé nepříjemné vjemy, které slyšíme. Kromě šumění mohou být popisované i jako hučení, bzučení, pískání či jiné zvuky. Obecně můžeme říci, že jde o různé ušní šelesty, které se objevují různě často a liší se i svou intenzitou.

Ušní šelesty odborně označujeme jako tinnitus. Jde o sluchový vjem bez vnějšího podnětu. Rozdělujeme ho na subjektivní a objektivní, přičemž ten objektivní je možné měřit.

Příčiny šumění v hlavě

Šumění v hlavě neboli ušní šelesty se léčí podle příčiny. Často je to však běh na dlouhou trať. Někdy se příčiny totiž velmi těžko odhalují.

Na vině mohou být různé ušní choroby. Šumění v hlavě pacient cítí u zánětu středního ucha, dojde-li k ucpání zvukovodu mazovou zátkou, cizím tělesem, ale tento problém bývá také následkem nádoru, otosklerózy atd. Tyto potíže se řeší na ORL.

Další příčinou šumění v uších je akustní trauma. K tomu dojde, je-li člověk vystavený zvuku vysoké intenzity. Může jít třeba o výstřel a objevuje se rovněž po poslechu příliš hlučné hudby. Pokud hlasitou hudbu poslouchá člověk často, dochází až k nedoslýchavosti z dlouhodobého přetížení hlukem. To se samozřejmě netýká jen hudby, ale jakéhokoliv vystavění nadměrnému hluku. Pokud je člověk vystavený náhlému tlakovému rozdílu, dojde k exploznímu traumatu, který může mít rovněž za následek šumění v hlavě.

Šumění v uších však popisují pacienti trpící jinými než ušními chorobami. Objevuje se při srdečněcévních nemocech (vysoký krevní tlak, ateroskleróza), cukrovce, potížích se štítnou žlázou, nedostatku zinku, při psychiatrických onemocnění atd.

Jak je vidět, škála problému je obrovská, proto je třeba navštívit lékaře a společně s ním hledat příčinu.