Z krve lze zjistit mnoho parametrů, které umožní lékaři posoudit váš zdravotní stav. Jedním z nich je sedimentace. Co znamená, když je sedimentace vysoká?

Krev a její vyšetření

Vyšetření krve je jedním ze základním vyšetření, které lékaři provádějí. Obvykle se provádí se žilní či kapilární krve. Někdy je nutné, aby byl pacient nalačno. Záleží na tom, co konkrétně je nutné v krvi zkoumat.

Při odběru krve lze zjišťovat celkový krevní obraz (základní vyšetření určující počet krevních buněk, jejich velikost a další vlastnosti) a mnohé další parametry, například množství krevního barviva, poměr mezi plazmou a krvinkami, bilirubin, enzymy, glukózu atd.

O sedimentaci

Sedimentace patří mezi základní vyšetření krve. Obecně znamená sedimentace proces usazování těžších nerozpustných součástí v kapalné směsi, případně v plynné směsi.

V lékařství se sleduje rychlost sedimentace krvinek. Udává rychlost klesání erytrocytů ve vzorku nesrážlivé krve. Jde o nespecifické vyšetření. To znamená, že jeho prostřednictvím nelze zjistit přesnou příčinu.

Provedení sedimentace je nenáročné. Obvykle urychlení sedimentace je typické pro mnoho chorobných stavů. Náběry na sedimentaci je třeba provádět nalačno.

Vysoká sedimentace a některé její příčiny

Vysoká sedimentace obvykle upozorňuje lékaře na nějaký zánět v těle. Může jít o infekční onemocnění, ale také o rozsáhlý nádorový proces. Ovšem zvýšená sedimentace je také typická u chudokrevných pacientů či těhotných žen. Sedimentaci ovlivňuje i věk a pohlaví pacienta. S přibývajícím věkem se sedimentace zrychluje. Obecně je rychlejší u žen než u mužů. Pro přesné zjištění příčiny vysoké sedimentace je třeba provést další vyšetření.