Podstoupili jste vyšetření krve a jeho závěrem je, že máte zvýšené trombocyty, tedy počet červených krvinek? Je to v pořádku, nebo jde o znepokojující parametr? Jaké mohou být příčiny zvýšeného počtu trombocytů?

Trombocyty

Trombocyty (česky krevní destičky) představují krevní buňky. Kromě nich ještě rozlišujeme červené a bílé krvinky. Trombocyty se vyznačují přilnavostí a shlukováním a díky tomu zastavují krvácení (utěsní rány) a opravují drobné poranění cévy.

Počet krevních destiček se zjišťuje jednoduše základním vyšetřením krevního obrazu. Tedy po odběru krve u pacienta. V krvi je cca 150 – 450 tisíc trombocytů na mikrolitr.

Příčiny zvýšených trombocytů

Vyšší počet trombocytů odborně nazýváme „trombocytémií“. Jedná se o patologický stav s dlouhodobě zvýšeným počtem krevních destiček. Je způsobený jejich nadměrnou tvorbou v kostní dřeni. Může být primární, nebo ji způsobuje jiné onemocnění.

Jde-li o primární příčinu, označujeme ji jako esenciální trombocytémii. Jde o nemoc kostní dřeně. Sekundární tromobocytémie může mít různé příčiny, například reakce na chronické krvácení, akutní infekce, autoimunitní nemoc, ale i nádorové onemocnění.

Pacient nemusí vůbec poznat, že má zvýšenou produkci trombocytů. Při vyšší srážlivosti krve hrozí ucpání tepen a tím infarkt myokardu či mrtvice.

Opačným stavem, tedy nižší počet trombocytů, označujeme jako trombocytopénie. K tomuto stavu může docházet tak, že se tvoří méně trombocytů v kostní dřeni, ale mohou být také více spotřebovány, vychytávány z krevního oběhu, či se z nějaké příčiny rozpadají. Pacient trpí větší krvácivostí.

Mezi příčiny snížené tvorby krevních destiček patří infekční onemocnění, léky, autoimunitní onemocnění, septické stavy, alkoholismus a mnohé další. U těhotných žen se může projevit HELLP syndrom, což je závažný stav ohrožující život.